Cerrahi ve Sterilizasyon Hemşireleri Derneği Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Cerrahi ve Sterilizasyon Hemşireleri Derneği Yönetim Kurulu, dernek tüzüğünün 7/2 maddesi gereğince I. Olağanüstü genel kurul kararı almış olup; 28.10.2018 Cuma günü Yıldız Evler Mahallesi 717. Sokak No: 10/9 Çankaya – Ankara adresinde saat: 18:00’ da aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere toplanılmasına; toplantı yeter sayısına ulaşılamaması durumunda 04.11.2018 cumartesi günü saat: 13:00’ da aynı adreste yapılmasına karar verilmiştir.

Üyelerimize duyurulur.

 

Saygılarımızla,

Cerrahi ve Sterilizasyon Hemşireleri Derneği Yönetim Kurulu

 

 

GÜNDEM:

  1. Açılış, yoklama, saygı duruşu
  2. Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın oluşması
  3. Cerrahi ve Sterilizasyon Hemşireleri Derneği Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinin seçilmesi, tüzük değişimi
  4. Dilek ve Temenniler
  5. Kapanış