Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Duyurusu

Cerrahi ve Sterilizasyon Hemşireleri Derneği Yönetim Kurulu, Dernek tüzüğünün 7/2 maddesi gereğince Olağanüstü genel kurul kararı almış olup; 29.02.2020 Cumartesi Etiler Mah. 1163. Sok. No.4 adresinde saat: 12: 00’ da aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere toplanılmasına; toplantı yeter sayısına ulaşılamaması durumunda 08.03.2020 pazar  günü saat: 12: 00’ da aynı adreste yapılmasına karar verilmiştir.

Üyelerimize duyurulur.

Saygılarımızla,

Cerrahi ve Sterilizasyon Hemşireleri Derneği Yönetim Kurulu

 

GÜNDEM

  1. Açılış, yoklama, saygı duruşu
  2. Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın oluşması
  3. Tüzük değişimi
  4. Cerrahi ve Sterilizasyon Hemşireleri Derneği Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçilmesi,
  5. Dilek ve Temenniler
  6. Kapanış
Cerrahi ve Sterilizasyon Hemşireleri Derneği