Derneğimizin Amacı

Cerrahi, ameliyathane, sterilizasyon hemşireleri ve bu alanlarda çalışmaya aday hemşirelerin mesleki alanda gelişimleri, Cerrahi, ameliyathane ve sterilizasyon, dezenfeksiyon hemşirelerinin gelişmesini, kavramı hakkında sağlık personelinin bilinçlenmesi, görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek, diğer hemşirelik branşları arasında iletişimi ve sosyal dayanışmayı sağlamak haklarını korumak ve temin etmek, hemşirelik bakımı, eğitimi, yönetimi ve mevzuat gibi alanlarda çalışmalar yapmak, hasta bakımı, tedavi konularında yüksek standartlar içinde bulunmalarını sağlamak, hastane infeksiyonlarının önlenmesi, kontrolü, tanı ve tedavisinde teknik ve bilimsel imkânların geliştirilmesine katkıda bulunmak, dünya standartlarına uygun düzeye ulaşmalarını sağlamak, hemşirelik bakımı, eğitimi, yönetimi ve mevzuat gibi alanlarda çalışmalar yapmak amacı ile kurulmuştur.