Hakkımızda

Değerli Meslektaşlarımız,

Bilindiği üzere Cerrahi hemşireliği; hastanın sağlık ve iyilik durumunun yeniden kazandırılması ve sürdürülmesi için fiziksel, psikolojik ve sosyal gereksinimlerinin belirlenerek bilimsel bilgi üzerine temellendirilmiş hemşirelik faaliyetlerinin koordine edildiği ve kanıta dayalı bakımın uygulandığı hemşirelik dallarından biridir. Cerrahi Hemşiresi cerrahi olarak tedavi edilmesi gereken hastalıklar ve buna eşlik eden süreci, hastaların bu stresli duruma tepkilerini, cerrahi işlem ile ilgili komplikasyonları ve bu konuda alınacak önlemleri bilmesi ve takip etmesi gerekir.

Cerrahinin önemli bir alanı olan ameliyathaneler sağlık kuruluşlarının içinde yer alan iyi organize edilmiş, ileri tıbbi teknolojik donanıma sahip, ekip iş birliğinin uygulanması gereken, hasta ve sağlık çalışanını tehdit eden risk faktörlerinin ve tehlikelerinin olduğu, ciddi multidisipliner yaklaşım gerektiren, özel eğitim almış insan gücünün hizmet verdiği birimler olarak ön plana çıkmaktadır. Ülkemizde cerrahi ve sterilizasyon ünitelerinde kaliteli hemşirelik hizmetini sağlamak ve sürdürmek,  diğer düzenlemelerin yanı sıra şu anda varolan hemşirelik gücünü etkin hale getirmek için çalışan hemşirelerin bilimsel programlar ile desteklenmesi ve çağın getirdiği güncel gelişmeleri takip etmesi yoluyla yapılabilir.

Cerrahi ve Sterilizasyon Hemşireleri Derneği olarak amacımız; Cerrahi ve Sterilizasyon Hemşireliğinin gelişmesini, görev, yetki ve sorumluluklarının farkına varılmasını, iletişiminin güçlenmesini, sosyal dayanışmayı ve dünya standartlarına uygun düzeye ulaşmasını sağlayarak, gelişmeleri takip etmesine ışık tutmaktır. Cerrahi ve Sterilizasyon Hemşireliği alanında araştırmaların yapılması ve çalışma sonuçlarının hasta bakımında kullanılır hale getirilmesini sağlamak, sadece teorik bilgi kazandırmasını değil, bu bilgileri kısa sürede kendi uygulamalarına da yansımasını sağlamaktır.  Bilimsel etkileşimi canlandırmasını, cerrahi ve sterilizasyon hemşireliği alanlarında geleceğe, inovasyona ve ilerlemeye ilham vermeyi amaçlıyoruz.