15 Mayıs 2018 Cerrahide Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempozyumu

HEMŞİRELİK HAFTASI ETKİNLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE

CERRAHİDE HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU

(15 MAYIS 2018, KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MAVİ SALON)

09:00-09:15    

Kayıt

09.15-09.30

Açılış konuşmaları

Hem. Muhdedir CANER, Cerrahi ve Sterilizasyon Hemşireleri Derneği Başkanı

Prof. Dr. Yurdagül ERDEM, Kırıkkale Üniv. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan v.

Prof. Dr. Ekrem YILDIZ, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü (Tensip buyururlarsa)

09:30-10:00         

 

Konferans 1. Kırıkkale İlinde Sağlık Hizmetleri

Dr. Feramiş Ender GÜNGÜNEŞ, Kırıkkale İl Sağlık Müdürü

10:00-10:30

Konferans 2. Cerrahide Malpraktis Olayların Hukuki Boyutu

Dr. Cihan ERGÜN, Kırıkkale Savcısı, Ceza Hukukçusu    

10:30-10:45        

ÇAY ARASI

 

10:45- 11:45                 

 

Panel 1: Cerrahide Hasta ve Çalışan Güvenliği

Panel Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Ali YILMAZ, Uzm. Dr. Tekin AKÇA

Cerrahi klinikler ve ameliyathanelerde kirli, kesici, delici alet yaralanmaları, kan ve vücut sıvı sıçramaları,  Uzm. Hem. Zeynep ERSÖZ

Ameliyathanelerde iklimlendirme, Cerrahi duman ne kadar masum? Uzm. Hem. Meltem ÖZTÜRK

11:45-12:45

Panel 2: Güvenli Cerrahi Kontrol Uygulamaları/çalışma örnekleri

Panel Başkanları: Dr. Öğr.  Üyesi Elif AKYÜZ, Uzm. Birgül ARMUTCU

Güvenli cerrahi kontrol uygulamalarında yapılan yanlışlar, uygulamada yaşanan zorluklar, doğru uygulama için öneriler, Uzm. Türkan Gülşen TOPUZ

Güvenli cerrahi kontrol uygulama deneyimi ve Türkiye gerçekleri, Hem. Fatih AYDÖNER

12:45-13:30

Öğle Arası/ Serbest Zaman

13:30-14:30

Panel 3: Cerrahide hasta güvenliğine yönelik önlemler

Panel Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Serpil Çelik DURMUŞ, Hem. Muhdedir CANER

Cerrahide yabancı cisim unutulmasının önlenmesi, Uzm. Derya SAYLAM

Yanlış taraf cerrahisinin önlenmesi,  Dr. Öğr. Üyesi Birhan OKTAŞ

14:30-14:45        

ÇAY ARASI

14:45-15:45

Panel 4: Cerrahi alan enfeksiyonları önleme standartları

Panel Başkanları: Doç. Dr. Şule ERGÖL, Uzm. Kadriye GÜLSEREN

CAE 'de ne durumdayız/iyi uygulama örnekleri Uzm. Mahperi KAVAK

Cerrahide dezenfeksiyon ve sterilizasyon standartları, Hem. Muhdedir CANER

16:00-17.00

Değerlendirme /Kapanış