2017 Yılı Sempozyumumuz

Kartal Cerrahi Ve Sterilizasyon Hemşireliği Sempozyumu Sonuç Bildirisi

Cerrahi ve Sterilizasyon Hemşireleri Derneği ve Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi iş birliği ile düzenlenen ‘’Cerrahi’ de Güvenli Yolculuk Temalı’’ Kartal Cerrahi ve Sterilizasyon Hemşireliği Sempozyumu sona erdi. 16 Aralık 2017 tarihinde Koşuyolu Yüksek İhtisas Hastanesi Konferans salonunda gerçekleştirilen Sempozyum Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımız ile başladı. Sempozyum açılış konuşmalarında Cerrahi ve Sterilizasyon Hemşireleri Derneği Başkanı Muhdedir CANER dernek olarak amaçlarının Cerrahi ve Sterilizasyon Hemşireliğinde sahaya etkili, kalıcı eğitim programları düzenleyerek sahadaki meslektaşlarımızın bu alanda açıklarını gidermeyi hedeflediklerini vurguladı. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Sempozyum Onursal Başkanı ve Prof. Dr. Recep DEMİRHAN’ da konuşmasında zengin bir içerikle hazırlanan sempozyum bilimsel programını beğendiğini ifade ederek hemşirelikte sivil toplum kuruluşlarının önemine dikkat çekerek Cerrahi ve Sterilizasyon Hemşireleri Derneğinin yeni kurulan dernek olmasına rağmen bu alanda çok başarılı olacağını ifade etti.

Kartal Cerrahi ve Sterilizasyon Hemşireliği Sempozyumu altı oturum ’da gerçekleştirildi.  270 cerrahi, ameliyathane ve sterilizasyon hemşiresinin katıldığı sempozyum da alanında uzman 28 akademisyen ve klinisyenin son bilimsel gelişmeler ışığında hazırladıkları sunumlar, katılımcılarında soru ve katkılarıyla gerçekleştirildi.

Sempozyumunun 1.Paneli Prof. Dr. Recep Demirhan ve Uz. Dr. Yıldırım Cesaretli’ nin oturum başkanlığında Kritik Alanların Mimarı Yapılandırılması ve İklimlendirme konu başlığı altında Uzm. Hem. Meltem Öztürk Cerrahi Duman, Hem. Muhdedir Caner MSÜ Mimari yapısı ve Havalandırma Standartlarını, Makine Müh. Ali Süngü Ameliyathane Havalandırma Standartları konularını sundular.

Sempozyumun 2.Panelinde ise Prof. Dr. Gökhan Aygün, Uzm. Hem. Birgül Armutcu’ nun oturum başkanlığında Hastane Enfeksiyonları başlığı altında Prof. Dr. Serap Şimşek ‘Cerrahi Alan Enfeksiyonlarının Önlenmesi Rehberler ışığında Deneyim Paylaşılması’  ve Doç. Dr. Mesut Yılmaz’ Ameliyathane Odasında Enfeksiyon Kontrolü Gerçekler ve inanışlar’  konuları hakkında konuşuldu.

Sempozyumun Hastane Enfeksiyonları ve İnovasyon olan 3.Paneli Uzm. Hem. Selma Karakaplan, Uzm. Hem.  Asiye Güleşen’ in oturum başkanlığında gerçekleşti. Mesut Erğün’ Hastane Enfeksiyonlarında Etkin Mücadelede İnovatif Bir Yaklaşım Aydınlatma ve Led Teknolojisi ‘Uz. Dr. Yıldırım Cesaretli ‘Dezenfektan Güvenilirliği ve Doğru Dezenfektan Seçim kriterleri’ konuları paylaşıldı.

Sempozyumun Cerrahi Uygulamalarında Bakım Hedefleri 4.Panelinde ise Uzm. Dr. Sinan Korukluoğlu, Uzm. Hem. Deniz Kavuncu’ nun oturum başkanlığında gerçekleşti. Uzm. Hem. Özlem Altay ‘Cerrahi Bakımda Kanıta Dayalı Uygulamalar’ Uzm. Hem. Senem Güneş ‘Cerrahi Sonrası Bakım Hedefleri’ konuları paylaşıldı. Sempozyumun  5. Paneli Doç. Dr. Asiye Gül, Uzm. Hem. Fatma Çırpı’ nın oturum başkanlığında Güvenli Cerrahi Uygulamaları paneli ile devam etti. Sağlık Mem. Fatih Aydöner ‘Güvenli Cerrahi Kontrol Uygulama Deneyimleri’, Uzm. Canan Türkmen Açıkgöz ‘Cerrahide Yabancı Cisim Unutulmasının Önlenmesi’ Uzm. Türkan Gülşen Topuz Güvenli Cerrahi Uygulamalarında Hemşirenin Rolü konuları paylaşıldı. Sempozyumun 6.Paneli Cerrahi Alan Enfeksiyonlarını Önleme Stratejileri başlığı altında Prof. Dr. Esra Kocoğlu, Uzm. Hem. Pakize Aygün’ ün oturum başkanlığında gerçekleştirildi. Uzm. Deniz Akay Güven ‘El Hijyeni’, Uzm. Arzu Ateşoğlu ‘Cerrahi Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Standartları’ Uzm. Hem. Havvane Kulaksızoğlu ‘Cerrahi Alanlarda Cilt Hazırlığı ve Asepsi’ konuları paylaşıldı.

Katılımcıların panel sonlarındaki tartışmalara soru ve katkıları ile büyük ilgi gösterdiği gözlendi. Sempozyum sonunda sempozyuma katılan katılımcılara yönelik yapılan sempozyum değerlendirme on-line anketine 230 katılımcı cevap vererek; sempozyum bilimsel programının % 98, sempozyum konuşmacılarının %98, Sempozyum sekretaryasının % 95, Sempozyum salon ve teknik ekipman yemek ve ikramların %98 başarılı olduğunu değerlendirdiler. Sempozyum Cerrahi ve Sterilizasyon Hemşireleri Derneği Yönetiminin sahanın nabzı olacaklarını ifade ederek 2018 yılı içinde cerrahi ve sterilizasyon hemşireliğine kalıcı, etkin ve ses getirici eğitim programları ve kazanımları sahaya kazandırarak hız kesmeden yollarına devam edeceklerini temennisi ile sona erdi.

Cerrahi ve Sterilizasyon Hemşireleri Derneği Cerrahi ve Sterilizasyon Hemşireleri Derneği Cerrahi ve Sterilizasyon Hemşireleri Derneği Cerrahi ve Sterilizasyon Hemşireleri Derneği