Üyelik Şartları

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

 1. Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi (Hemşire, Sağlık Memuru, Ebeler) bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir.
 2. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
 3. Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
 4. Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
 5. Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.
 6. Cerrahi, ameliyathane ve sterilizasyon, dezenfeksiyon hemşireleri, cerrahi, ameliyathane ve sterilizasyon, dezenfksiyon hemşireliğinde çalışmaya aday hemşireler
 7. Hemşirelik lisans eğitimi gören dördüncü(4.) sınıf hemşirelik öğrencileri aday üye sıfatı ile üyeliğe kabul edilir ancak; mezun olduğunda mezuniyet belgesini dernek yönetimine sunması koşuluyla asıl üyeliğe kabul edilir.
 8. Hemşire olmayan hemşirelik yetkisi almayanlar derneğe üye olamaz
 9. Dernek aylık üyelik aidatı 5 (Beş) ₺, yıllık 60 (altmış) ₺ dir. Derneğe üye olanlar dernek banka hesap numarasına aylık veya toplu olarak bir defada yıllık 60 (altmış) ₺ yi bir yatırabilirler.

  Hesap Numarası: Zirat Bankası Kale Şubesi

                                    Şube Kodu: 1587

                                    Hesap No: 84075028

                                    IBAN Nu: TR13 0001 0015 8784 0750 2850 01

 10. Üyelik için gerekli belgeler:

  1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

  2. 2 Adet Fotoğraf

  3. Üyelik Aidatı Dekontu

  4. Üyelik Formu (İndirmek için tıklayınız)

 • Üyelik belgeleri; Etiler Mahallesi 1163 Sok No:4 Kırıkkale Posta adresine veya cshdernegi@gmail.com adresine eposta adresine gönderilecektir.

 • Üyelik kabul durumunuz belirtmiş olduğunuz telefon numarasına kısa mesajla bildirilecektir.