Vizyonumuz

Cerrahi hemşireliği alanında sürekli eğitim programlarının düzenlenmesini ve yaygınlaşmasını sağlayarak;  ulusal ve uluslararası kongreler, kurultaylar, sempozyumlar, konferanslar, paneller düzenlenmesini ve  yürütülmesini sağlamak,

Cerrahi hemşireliği alanında bilimsel ve eğitsel çalışmalar yapan ulusal ve uluslararası uzman, araştırmacı ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak Uluslararası toplantılarda ülkemizi temsil etmek, yurt dışındaki ilgili mesleki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak  çalışmalar yürütmek,

Cerrahi hemşireliği alanında araştırmaların yapılması ve çalışma sonuçlarının hasta bakımında kullanılır hale getirilmesini sağlamak,

Cerrahi hemşireliğinin mesleki gelişiminin sağlanmasını ve hemşirelik mesleğinin özlük haklarının iyileştirilmesini sağlamak,

Cerrahi hemşireliği alanında bilgi ve beceri düzeylerinin en üst düzeyde tutularak, hasta bakım standartlarının geliştirilmesini ve uygulamaya yansıtılmasını sağlamak,

Üyelerle iletişim ağının güçlendirilerek, üyelerin sağlık profesyonelleri, ulusal/uluslararası kuruluşlarla ve toplum ile iletişimin geliştirilmesini sağlamak.